ปืนคาบชุด (อังกฤษ: Matchlock) เป็นระบบกลไกปืนประเภทหนึ่งซึ่งใช้วิธีการจุดชนวนด้วย “ชุด” (match) ซึ่งทำมา

jumbo jiliจากเชือกชุบเชื้อไฟเพื่อเชือกมีการลุกโชนอย่างช้าๆ

คาบเชือกไว้ด้วยลือกระเดื่อง ที่มีลักษณะเสมือนหัวงูซึ่งมีลักษณะโค้งงอไปๆมาๆเป็นรูปตัว S เมื่อลั่นไกปืนเพื่อทำยิง ปลายของชุดก็จะตีลงบนจานชนวนนำไปสู่ประกายลุกโชนขึ้นที่เชือกแล้วก็เข้าไปจุดระเบิดดินปืนที่อยู่ข้างใน กระตุ้นให้เกิดแรงผลัก

สล็อตลูกปืนออกไปได้

เรื่องราว
มีการประยุกต์ใช้ในทวีปยุโรปในตอนปี พุทธศักราช 1993 (คริสต์ศักราช1450) ชาวประเทศโปรตุเกสได้นำปืนคาบชุดเข้ามาในอาณาจักรอยุธยาตอนราวๆ 100 ปีจากนั้น ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราเชนทร์ ซึ่งประยุกต์ใช้รบกับประเทศพม่าจนได้รับความมีชัยอย่างสบายในปี พุทธศักราช 2089 จนถึงมีการ

สล็อตออนไลน์ตั้งกองสมัครใจประเทศโปรตุเกสขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจรบโดยใช้อาวุธปืนคาบชุด

และก็สอนการใช้อาวุธปืนไฟให้กับคนประเทศไทย รวมทั้งจากนั้น 2 ปี (พุทธศักราช 2091) ในยุคของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อกำเนิด “การสู้รบคราวเสียพระสุริโยไท” ปืนคาบชุดก็มามี

jumboslotหน้าที่สำหรับการทำศึกกับเมียนมาร์อย่างมาก

ปืนคาบชุด ที่คาบเชือกชุดอยู่ในปากลือกระเดื่อง
ในปี พุทธศักราช 2135 อาวุธปืนได้เข้าเผยแพร่ในประเทศไทยอยู่เป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่ว่าก็เป็นปืนเล็กเพียงแค่นั้น ควาญช้างด้านหลังช้างพระที่นั่งแล้วก็คนกลางช้างสมเด็จพระเอกาทศรถยนต์ก็ถูกปืนตาย แม้กระทั้งสมเด็จพระกษัตริย์มหาราช เองก็ถูกปืน

slotคาบชุดที่พระมือข้างหลังฟันพระมหาอุปราชมังสามเกียดสวรรคตแล้ว