ปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.)มีชื่อรวมทั้งคำย่อภาษาอังกฤษว่า Recoilless Rifle หรือRecoilless Gun (RCL) เป็นอาวุธต่อสู้รถถังมีความตั้งใจทางชั้นเชิง 2 ประการเป็น ภารกิจหลักใช้ยิงต่อสู้รถถัง ส่วนภารกิจรองใช้ยิงฆ่าบุคคลรวมทั้งทำลายสิ่งกำบัง จัดเป็นอาวุธวิถีราบลำกล้องถ่ายรูปเรียบ กระทำการเล็งด้วยแนวทางเล็ง

jumbo jiliตรง

ลักษณะโดยธรรมดา
ปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังจัดเป็นอาวุธประจำหน่วย มีวิถีราบ ด้านในลำกล้องถ่ายภาพเรียบ ก่อนทำยิงจะใช้การเล็งผ่านกล้องถ่ายรูปหรือใช้การยิงชี้เป้าก่อนด้วยปืนชี้ตำแหน่งลูกกระสุนถูกไปที่วัตถุประสงค์แล้วทำยิงปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังตามไปอีกครั้ง
ระหว่างที่กำลังทำการยิงนั้น พลยิง พลบรรจุกระสุน รวมทั้งคนที่อยู่บริเวณปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังจะ

สล็อตจำต้องทำอุดหูหรือใส่เครื่องปกป้องหู

เพราะเหตุว่าอาวุธจำพวกนี้มีเสียงดังในระดับที่เกิดอันตรายต่อระบบประสาท และไม่ควรจะไปยืนอยู่รอบๆด้านหลังลำกล้องถ่ายภาพของปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าเป็นรอบๆที่เปลวไฟจากการเผาไหม้ดินขับลูกกระสุนจะออกมาในแนวทางนั้น
กองทัพไทยมีปืนไม่มีแรง

สล็อตออนไลน์สะท้อนถอยหลังประเภทต่างๆทำงานดังต่อไปนี้

1.ปรส. เอ็ม.18 (M18) “Kromuskit” ปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลัง แบบ 93 (ปรส. 93) ขนาด 57 มิลลิเมตร จำพวกลูกกระสุนปืน HE , HEAT , Smoke White Phosphorous (WP) สถานภาพปลดทำงาน
2.ปรส.เอ็ม.20 (M20) ปืนไม่มี

jumboslotแรงสะท้อนถอยหลัง แบบ 94 (ปรส. 94) ขนาด 75 มิลลิเมตร จำพวกลูกปืน HE , HEAT , Smoke White Phosphorous (WP) สถานภาพปลดปฏิบัติงาน

3.ปรส.เอ็ม.40 (M40) ปืนไม่มีแรงสะท้อนถอยหลัง 106 มิลลิเมตรขนาด 106 มิลลิเมตร ประเภทลูกกระสุนปืน HEAT M344 A1 , HEP-T M346 A1 , APERS-T XM 581 สถานภาพทำงาน
4.ปรส.เอ็ม.3 (M3 Carl Gustav)ปืน

slotไม่มีแรงสะท้อนถอยหลัง 84 มิลลิเมตร ขนาด 84 มิลลิเมตร จำพวกลูกกระสุน HE 441 B , HEAT 551 , HEDP 502 , Illum 545 , Smoke 469 B , TPT 141 , ADM 401 สถานภาพประจำก