เฮคเลอร์แอนด์คอช เอ็มพี5

เฮคเลอร์แอนด์คอช เอ็มพี5 เป็นปืนกลมือ 9 มัธยมมัธยม ถูกปรับปรุงใน คริสต์ศักราช 1960โดยกรุ๊ปวิศวกรของบริษัทผลิตอาวุธเล็ก […]

Read More

เอ็ม1918 ปืนไรเฟิลอัตโนมัติบราวนิง

เอ็ม1918 ปืนไรเฟิลอัตโนมัติบราวนิง ปืนไรเฟิลอัตโนมัติบราวนิง (Browning Automatic Rifle-BAR) เป็นเครือญาติของปืนไรเฟิลอัตโนมัติรวมทั้งปืนกลชนชาติอเมริกันที่ถูกใช้งานโดยประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่นๆเยอะมากในตอนศตวรรษที่ 20 […]

Read More