เอเค 47

เอเค-47 มีชื่อเสียงกันอย่างเป็นทางการว่า อัฟโตแม็ท ติดอยู่ลาชนิคอฟ (รัสเซีย: Автома́т Кала́шникова, อักษรโรมัน: […]

Read More

5.56×45 มม. นาโต

ลูกปืนขนาด 5.56×45 มิลลิเมตร นาโต้ หรือ 5.56 นาโต้ เป็นลูกกระสุนเล็กยาวชนวนกึ่งกลางที่แก้ไขจากลูกปืนขนาด […]

Read More