เอ็ม1 กาแรนด์

ปืน เอ็ม1 กาแรนด์ (M1 Garand) เป็นอาวุธปืนเล็กยาวครึ่งอัตโนมัติประจำกายขนาด 0.30 นิ้ว […]

Read More

เอ็ม 4 คาร์บิน

เอ็ม 4 คาร์บิน (อังกฤษ: M4 carbine) เป็นอาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติที่ปรับปรุงมาจากปืนเล็กยาวเล่นงานเอ็ม 16 […]

Read More