รถถังปืนใหญ่ทีเกอร์ 1

รถถังปืนใหญ่คราวเกอร์ 1ยานรบห่อหุ้มเกราะที่ 6 ฝ่ายสัมพันธมิตรเรียก ไทเกอร์วัน เป็นรถถังหนักของกองกองทัพบกเยอรมันซึ่งถูกใช้ในตอนสงครามโลกครั้งที่สองยานเกราะหนเกอร์ไอน์ถูกผลิตในช่วงปลายปี คริสต์ศักราช 1942 […]

Read More

รถถังปืนใหญ่เอ็ม4 เชอร์แมน

เอ็ม4 เชอร์แมน (อังกฤษ: M4 Sherman) เป็นรถถังปืนใหญ่ที่ใช้โดยประเทศสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2 มันยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังของพันธมิตรในอีกหลายประเทศเหมือนกัน […]

Read More

รถถังปืนใหญ่ตระกูลไอเอส

รถถังเชื้อสายไอเอสรถถังไอเอส เป็นเลิศในเชื้อสายรถถังหนักที่ปรับปรุงขึ้นให้เป็นรุ่นที่ตกทอดต่อจากรถถังเชื้อสายเค-วีโดยโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง ตัวย่อคำว่า ไอเอส มาจากชื่อเต็มของโจเซฟ สตาลิน (Ио́сиф Ста́лин, […]

Read More