ชาร์ บี1

ชาร์ บี1 เป็นรถถังกึ่งกลางชนชาติประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตขึ้นในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองชาร์ บี1 เป็นยานพาหนะในการบุกทะลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดิมทีได้แต่งให้เป็นปืนใหญ่อนัตตาจรด้วยปืนฮาววิตเซอร์ขนาด 75 มิลลิเมตรในลำตัวรถถัง […]

Read More

รถถังปืนใหญ่ครอมเวลล์

รถถังปืนใหญ่ครอมเวลล์ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รถถัง, ครุยเซอร์, เอ็มเค8, ครอมเวลล์ (เอ27เอ็ม)” ยอดเยี่ยมในเชื้อสายรถถังเที่ยวตรวจของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สอง […]

Read More

รถถังปืนใหญ่ทีเกอร์ 1

รถถังปืนใหญ่คราวเกอร์ 1ยานรบห่อหุ้มเกราะที่ 6 ฝ่ายสัมพันธมิตรเรียก ไทเกอร์วัน เป็นรถถังหนักของกองกองทัพบกเยอรมันซึ่งถูกใช้ในตอนสงครามโลกครั้งที่สองยานเกราะหนเกอร์ไอน์ถูกผลิตในช่วงปลายปี คริสต์ศักราช 1942 […]

Read More

รถถังปืนใหญ่เอ็ม4 เชอร์แมน

เอ็ม4 เชอร์แมน (อังกฤษ: M4 Sherman) เป็นรถถังปืนใหญ่ที่ใช้โดยประเทศสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2 มันยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังของพันธมิตรในอีกหลายประเทศเหมือนกัน […]

Read More

รถถังปืนใหญ่ตระกูลไอเอส

รถถังเชื้อสายไอเอสรถถังไอเอส เป็นเลิศในเชื้อสายรถถังหนักที่ปรับปรุงขึ้นให้เป็นรุ่นที่ตกทอดต่อจากรถถังเชื้อสายเค-วีโดยโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง ตัวย่อคำว่า ไอเอส มาจากชื่อเต็มของโจเซฟ สตาลิน (Ио́сиф Ста́лин, […]

Read More

รถถังปืนใหญ่คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ

รถถังคลีเมนต์ โม้โรชีลอฟ(เควี) เป็นเครือญาติรถถังหนักของรัสเซีย ชื่อนี้มาจากผู้ตรวจการสามัญชนเพื่อการปกป้องคุ้มครองรวมทั้งนักการเมืองรัสเซีย คลีเมนต์ โอ้อวดโรชีลอฟ และก็ถูกใช้โดยกองทัพแดงในตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 […]

Read More

ปืนใหญ่รถถัง ที-28

หน-28 เป็นรถถังขนาดกึ่งกลางที่มีป้อมปืนหลายป้อมของรัสเซีย รุ่นต้นแบบได้เสร็จสิ้นในปี คริสต์ศักราช 1931 แล้วก็เริ่มการสร้างในท้ายปี คริสต์ศักราช 1932 […]

Read More

รถถังบีที

รถถังบีที(รัสเซีย: Быстроходный танк (БТ), คือ “รถถังเคลื่อนเร็ว” หรือ “รถถังความเร็วสูง”) […]

Read More