ตำเเหน่ง Safe สลักคันบังคับการยิงจะหนุนบนด้านหลังไกเอาไว้ทำให้ยิงมิได้ (ถ้าหากไม่ขึ้นนกไว้จะปรับมาตำเเหน่งนี้มิได้ ด้วยเหตุว่าด้านหลังไกอยู่สูงไม่โดนบังคับให้ลดตัวลงมาด้วยเเง่นกปืน ทำให้ขัดอยู่กับร่องที่สลักคันบังคับการยิง)

ตำเเหน่ง Semi ร่องที่

jumbo jiliสลักคันบังคับการยิงตรงกับด้านหลังของไก เเละด้านหลังลือกระเดื่องไก(Disconnector) เมื่อขึ้นนก เเง่ที่นกปืนจะขัดตัวกับไก บังคับเข้าข้างไกลดตัวลง ก็เลยสามารถปรับตำเเหน่ง Safe ได้ เมื่อลั่นกระสุน ลือกระเดื่องไกจะยกตัวขึ้น เมื่อโครงนำลูกเลื่อนจะถอยมาล้มนกปืน ขอของกระเดื่ องไกจะไปเกาะกับเเง่ที่ก้านนกปืน ทำให้นกปืนไม่ฟาดตามหลังจากโครงนำลูกเลื่อนกลับเข้าไปข้างหน้า จำเป็นต้องปลดปล่อยไก ตัวไกก็จะไปขัดกับเเง่ข้างล่างของนกปืน เเละขอของลือกระเดื่องไกก็จะพ้นจากการยึดที่ก้านนกปืน เเละกระทำยิงอีกรอบเพื่อทำยิงนัดหมายถัดไป

ตำเเหน่ง Auto ร่อง

สล็อตที่สลักคันบังคับการยิงจะตรงเเค่ด้านหลังไก เเต่กดลือกระเดื่องไกเอาไว้ เมื่อทำยิง นกปืนฟาดไปข้างหน้า ตีต้อด้านหลังเข็มเเทงชนวน เเต่ลือกระเดื่องไกโดนหนุนโดยสลักคันบังคับการยิงไปเเล้ว ทำให้ไม่มีอะไรมาเกาะเพื่อหยุดนกปืนได้ เเต่จะมีลือกระเดื่องไกอัตโนมัติเข้ามาปฏิบัติภารกิจนี้เเทน โดยเดือยที่ยื่นมาด้านด้านล่างของลือกระเดื่องไกอัตโนมัติจะถูกหนุนโดยสลักคันบังคับการยิง เมื่อโครงนำลูกเลื่อนถอยมาด้านข้างหลังจะอ้านกปืนลงเเละในจังหวะที่โครงนำลูกเลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้า

ขอที่ปลาย

สล็อตออนไลน์ข้างหลังนกปืนก็เลยมาขัดกับเเง่ข้างล่างของลือกระเดื่องไกได้อย่างถาวร เเละเมื่อโครงนำลูกเลื่อนกลับเข้าที่เข้าทางเเละขัดร้อยกรองสนิท บ่าข้างล่างที่ด้านหลังโครงนำลูกเลื่อนจะไปเตะที่ข้างบนของลือกระเดื่องไกอัตโนมัติ ทำให้เเง่ข้างล่างพ้นจากการขัดกับขอของปลายข้างหลังนกปืน เเละฟาดไปตีห้อยท้ายเข็มเเทงชนวนถัดไปกระทั่งครบวงรอบหลักการทำงานของปืน จะหยุดลงก็เมื่อปลดปล่อยไก ซึ่งไกจะไปขัดกับเเง่ข้างล่างของนกปืน เเละลั่นไกเพื่อกระทำยิงถัดไป หรือลูกปืนหมดนั่นเอง

ตำเเหน่ง Burst (เฉพาะ M16A2 M16A4 M4)
โดย

jumboslotรวมเหมือนกันกับ Auto เเต่จะมีเฟือง 3 จังหวะ เเละลือกระเดื่องไก 3 จังหวะ ที่มีลักษณะคล้ายลือกระเดื่องไก เเต่มี ขอเกาะ 2 อันเรียงตัวข้างหลังเพิ่มเข้ามา โดยหลักการทำงานตัวเฟือง 3 จังหวะ จะมีเเง่ตื้น 2 เเง่ทำลาดไว้สำหรับลอดลงข้างหน้าลือกระเดื่องไก 3 จังหวะเเละเเง่ลึก 1 เเง่ ทำลาดบังคับให้ลือกระเดื่องไก 3 จังหวะปฏิบัติงาน เมื่อยิง ลือกระเดื่องไก 3 จังหวะจะยกตัวขึ้นมารอคอยเเละเมื่อวงรอบการทำงานมาถึงนัดหมายที่ 3 ขอเกาะข้างหน้าของลือกระเดื่องไก 3 จังหวะ จะเลื่อนไปเกาะกับเเง่ลึกในนัดหมายที่ 3 เเละขอด้านข้างหลังจะไปเกาะกับเเง่ที่ก้านนกปืน ทำให้ปืนหยุดวงรอบการทำงานจะต้องปลดปล่อยไกเเล้วลั่นไกใหม่เพื่อเริ่มวงรอบ 3 นัดหมาย ถัดไป หรือเมื่อกระทำปลดปล่อยไกระหว่างวงรอบ 3 นัดหมาย เเล้วลั่นไกใหม่ ปืนก็จะปฏิบัติงานตามวงรอบที่เหลือ เเล้วก็เลยปลดปล่อยไก เเละลั่นกระสุนกระทำยิงถัดไป
ส่วนปืนทรง AR-15 จะตัดลือกระเดื่อง

slotไกอัตโนมัติออกไป ทำให้ กระทำการยิงอัตโนมัติมิได้ ถ้าหากไม่มีการดัดเเปลง