อาวุธของที่มาจากเมืองนอก
ในเวปไซด์เกี่ยวกับอาวุธของนอก ในบางครั้งพวกเราจะพบ การเขียนถึงลูกปืนขนาด 7.62 โดยที่ใช้คำพ่วงเพื่อระบุประเภทของลูกกระสุนปืน หลักจะมี 3 อย่างที่พบเจอกันเป็น
7.62 Russian
7.62 Soviet
7.62 NATO
7.62 Russian เป็นลูกปืนขนาด 7.62×54mmR มันถูกสร้างสรรค์ในปี 1891 ซึ่งยังอยู่ในสมัยของ จักรวรรดิ์รัสเซีย หรือ Russian Empire เป็นลูกปืน

jumbo jiliแบบมีขอบจานด้านหลังหรือ Rim

7.62 Soviet เป็นลูกกระสุนปืนขนาด 7.62×39mm มันถูกสร้างสรรค์ในปี 1944 ซึ่งเป็นสมัยของโซเวียต รวมทั้งมีชื่อเรียนตามแบบอเมริกันว่า .30 Russian Short
7.62 NATO ก็คือลูกกระสุนปืนขนาด 7.62×51mm NATO ซึ่งเป็นลูกกระสุนปืนขของข้างตะวันตกที่พวกเรารู้จักกันดีเช็ดฏสร้างสรรค์ในปี 1954 ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาจากลูกกระสุน .308 Winchester

ในส่วนของลูกปืน รัสเซีย-รัสเซีย ขนาด 7.62 นั้นมี

สล็อตที่มาจากระบบการประเมินแบบรัสเซีย ในยุดก่อนจะมาใช้ระบบ Metric (Obsolete Russian units of measurement ) ซึ่งมีการใช้ในสมัยจักรวรรดิ์รัสเซีย ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกระสุนปืนถูกเลือกเฟ้นนั้นเป็น ลูกปืนขนาด 3 Line หรือ “Трехлинейный патрон образца 1891 года” – (Three-line cartridge model of 1891)

1Line หรือ ли́ния ( liniya ) โดย 1 line มี

สล็อตออนไลน์ขนาดความยาวในระบบ Metric พอๆกับ 2.54 mm มีความยาวในระบบ อังกฤษหมายถึง1/10 นิ้ว ซึ่ีง 3 Line ก็พอๆกับ7.62 mm. ในระบบอังกฤษจะมีค่าพอๆกับ 0.3 นิ้ว นั้นเอง

ดังนี้ระบบการประมาณของจักรวรรดิ์รัสเซีย นั้นอ้างอิ้ง

jumboslotมาจากระบบอังกฤษ ในรัชสมัยของ ปีเตอร์มหาราช ในศตวรรษที่ 18

ซึ่ง 1 дюйм (dyuim) ก็คือ 1 inch หรือ 1 นิ้วนั้นเอง แต่ว่าผิดแผกกับระบบอังกฤษ จะใช้การแบ่งเป็นฐาน2- 4 -8-16 -32-64 ใน ระบบ

slotของรัสเซียจะใช้ระบบ Cyrillic numerals (0-9)หรือ ฐานของการแบ่งรูปร่างก็เลยเป็น10-100 โดยใช้จำนวนฮินดู-อารบิค (Hindu–Arabic numeral system)
то́чка ( tochka) point = 1⁄100 inch
ли́ния (liniya ) line = 1⁄10 inch
дюйм (dyuim) inch = 1 inch
вершо́к (vershok) tip, top = 1 3⁄4 in
пядь, че́тверть (piad, chetvert )palm, quarter = 7 in
фут (fut) foot = 1 ft
арши́н (arshin) yard = 2 1⁄3 ft
саже́нь, са́жень (sazhen)fathom = 7 ft
верста́ (versta)turn = 3,500 ft
ми́ля (milya) mile= 24,500 ft