คู่แข่งโดยตรงของ HK433

คู่ปรปักษ์โดยตรงของ HK433STM -556 โดย บริษัทผลิตอาวุธโบราณแห่งหนึ่งของโลกเป็น Steyr-Mannlicher ที่ออสเตรีย เปิดตัวในปี […]

Read More