Rim. หรือ จานด้านหลังลูกปืน เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกกระสุนปืนที่มีบทบาทสำคัญๆเป็น เป็นตัวให้ขอรั้งปลอกกกระสุนเกี่ยวดึงลูกกระสุนอออกมาจากรังไฟ ซึ่งก็มีด้วยกันหลายแบบ อย่างเช่น Rimmed.ซึ่งอย่างนี้เป็นแบบแรกๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาพร้อมด้วยลูกกระสุนแบบครบนัดหมาย หรือ Cartridge ขอบของจานด้านหลังอย่างนี้เส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่มากยิ่งกว่าของปลอกกะสุน ลูกกระสุนปืนอย่างนี้ เหมาะสมกับปืนใส่ผู้เดียว(ด้วยมือ)ดังเช่นปืนหักลำกล้องถ่ายภาพ ปืนที่ที่มีปริมาตรของซองลูกกระสุนแบบกล่องไม่มากมายหรือซองลูกกระสุนปืนแบบหลอด ลูกกระสุนแบบงี้ยังอยู่คู่กับปืนแบบลูกบดมานาน บางแบบจะมีการเจาะจง ‘R’ เอาไว้ยกตัวอย่างเช่น 7 x 57 mmR.

Semi-rimmed มีลักษณะ

jumbo jiliราวกับแบบ Rimmed เพียงเหนือขอบจานด้านหลังขึ้นมาจะมีร่อง สำหรับขอรั้งปลอกลูกปืนขนาดใหญ่ จะเจาะจงด้วย “SR” ลูกกระสุนปืนอย่างนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกวางแบบมาสำหรับปืนลูกบดที่ใช้ลูกกระสุนอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คลิปลูกกระสุนปืน
Rimless ขอบจานด้านหลังจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆกับเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนท้ายลูกปืนไม่ยื่นพ้นออกมา จะมีการเซาะร่องเอาไว้เพื่อขอรั้งปลอกลูกกระสุนดำเนินงานงานได้ ซึ่งลูกปืนอย่างงี้เหมาะกับปืนที่มีปริมาตรของซองลูกปืนมากมายๆแต่ว่าไม่เหมาะสมกับปืนลูกบดซึ่งจำเป็นต้องใช้ คลิป แบบวงพระจัทร์ หรือ ครึ่งวงในการช่วยใส่/คัดเลือกปลอกลูกกระสุน

Rebated. อย่างงี้จะ

สล็อตมีจานขอบด้านหลังลูกกระสุนปืนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากยิ่งกว่าของปลอกลูกกระสุน ซึ่งจะใช้กับกระนสุนปืนแรงสูงบางจำพวก หรือ ปืนใหญ่ ด้วยเหตุว่าลูกกระสุนจะถูกใส่เข้าไปในรังไฟโดยที่ไม่มีส่วนท้ายของลูกปืนโพล่พ้นรังไฟ
Belted case.ลูกปืนอย่างงี้จะมีส่วนนูนหรือแหวนอยู่เหนือร่อง ใช้กับลูกปืนแรงกดดันสูง ซึ่งจะมีกำหนดด้วย ‘ B’. ซึ่งแหวนนี้มีบทบาทอย่างกับแบบ Rimmed. แม้กระนั้นขอบจานด้านหลังเป็นแบบ Rebated

ทรงปลอก

สล็อตออนไลน์ลูกกระสุน หรือ Cartridge cases shapes
Straight cased แบบทรงกระบอก ส่วนท้ายแล้วก็ส่วนบนมีขนาดเสมอกัน นิยมใช้กับจานด้านหลังแบบ Rimmed ซึ่งที่เห็นได้ชัดๆเป็นลูกปืนสำหรับปืนลูกบดดังเช่นว่า ลูกกระสุนขนาด .357 magnum , .38 special ฯลฯ
Bottle-necked หรือแบบคอขวดซึ่งเป็นแบบที่มองเห็นมากมายกับลูกกระสุนสำหรับปืนเล็กยาว โดยส่วนมุมลาดหรือ Shoulder นี้จะใช้คิด Headspace รูปแบบนี้จะใช้กับลูกกระสุนปืนความเร็วสูงที่มีแรงกดดันรังไฟสูง:ซึ่งก็ได้แก่ 5.56 X45 mm.,7.62X39mm. ฯลฯ

Tapered case,ลูกกระสุนปืนแบบ

jumboslotนี้จะคล้ายกับแบบ Straight cased ก็แค่ลูกกระสุนจะเป็นมุมลาดหรือ ส่วนท้ายของปลอกลูกกระสุนโตกว่าส่วนปลายของปลอกลูกกระสุน ซึ่งจะพบได้บ่อยในลูกปืนสำหรับปืนล่าสัตว์ของยุโรปแบบเก่า

ลูกปืนแต่ละแบบก็มีการใช้ Headspace ไม่เหมือนกันซึ่งอะธิบายด้วยภาพ ซึ่งการสอบเปรียบเทียบระยะจะใช้เกจสำหรับการสอบเปรียบเทียบวิธีการใช้ก็คือ เกจที่กำหนด “GO” เมื่อใส่เข้ารังไฟแล้วจะสามารถปิดลูกเลื่อนขัดร้อยกรองได้ธรรมดา (ลั่นไกได้) เมื่อใส่ ” NO GO” เข้าไปในรังไฟต้องไม่อาจจะปิดลูกเลื่อนขัดร้อยกรองได้ ถ้าหากระยะ Headspace บกพร่องจะก่อให้ปืนมีลักษณะอาการขัดลำกล้องถ่ายรูป,ปลอกลูกปืนแตกติดอยู่รังไฟ หรือแม้แต่แรงกดดันรังไฟ

slotรั่วออกด้านหลังรังไฟแล้วทำปืนแตกได้ ซึ่งจะเป็นการซ่อมแซมระดับช่างอาวุธ