ลูกซองยาว คู่แฝดซ้อน(Over&Under) ขนาด 12 Akkar รุ่น Churchill ลำกล้องถ่ายภาพยาว 30 ไม่ว่าจะเป็น คู่แฝดซ้อน (Over&Under) หรือ คู่แฝดขนาน(Side-by-Side Shotgun)
ถือได้ว่า “ปืนอาจารย์” อีกกระบอก(แบบ)หนึ่ง ..เป็น “ปืนนายพราน” ที่ อาจารย์นายพราน อดีตใช้ถือไม่ห่างมือเมื่อเข้าป่าหาอาหารประทังชีวิต
คุณลักษณะเด่นส่วนตัวของ ปืนลูกซองฝาแฝดหมายถึงมีลำกล้องถ่ายรูปที่ยิงใกล้รวมทั้งยิงไกล ในปืนกระบอกเดียวกัน!
ถ้าเกิดครั้งแรกยิงไม่ถูก ก็ยิงนัดหมายลำดับที่สอง ได้ในทันทีทันใด

นอกจากนี้ เหตุผล

jumbo jiliสำคัญที่ “คุณครูนายพราน” เลือกใช้ ปืนลูกซองคู่แฝด (แทนที่จะเป็น ปืนยาวไรเฟิล) ก็คือ
“ไม่มีอันตราย” กว่า

สมมุตว่า เดินเข้าป่าหมายจะยิง ไก่ป่า เป็นของกิน ดันไปพบ เสือ เข้าโดยบังเอิญ
จะเอาลูกกระสุนลูกปรายเม็ดเล็กๆขนาดเท่าเม็ดพริกไท ปริมาณ 70 เม็ด ไปยิงเสือ ..ก็ไม่อาจจะระงับมันเพื่อปกป้องชีวิตพวกเราได้
ก็จำเป็นต้องแปลงอีกลำกล้องถ่ายรูปหนึ่งที่พวกเราใส่ลูกปืนลูกปรายเม็ดใหญ่ ปริมาณ 9 หรือ 12 เม็ด ยิงสู้กับเสือ
เวลาที่ปืนยาวอื่นๆไม่

สล็อตสามารถเปลี่ยนแปลงลำกล้องถ่ายภาพ แปลงลูกกระสุนยิงได้ทัน

ความน่าขนลุกของ “ปืนลูกซอง”หมายถึงลูกปืนหนึ่งนัดหมายใส่ลูกปรายไว้หลายเม็ด(ไม่นับลูกกระสุนลูกกระโดด)
กรุ๊ปลูกปืนพุ่งออกมาจากปากลำกล้องถ่ายรูปปืนได้ไกลรวมทั้ง “บานกว้างออกเท่ากระโด้ง”
ช่องทางที่จะยิงพลาดเป้ามียากมากมาย!

ตรงกันข้าม …ปืนยาว

สล็อตออนไลน์ลูกซอง ก็ยิงให้ได้เนื้อรับประทานยากที่สุดในกระบวนปืนยาวทั้งปวง
ผู้ยิงควรมี “ศิลป์แนวทาง” มีความรู้ความเข้าใจ-ประสบการณ์มากมาย ถึงจะได้รับประทานเนื้อสัตว์ที่ยิงเป็นของกิน
เพราะเหตุว่ามีส่วนประกอบที่จำเป็นต้องใคร่ครวญหลายข้อดังต่อไปนี้

1, ขนาดของลำกล้องถ่ายรูป หรือ Gauge เส้นผ่านศูนย์กลางของลำกล้องถ่ายรูปปืน ดังเช่น .410, 20, 12 ฯลฯ
2, ความยาวของลำกล้องถ่ายรูปปืน ตัวอย่างเช่น 14″, 20″, 28″, 30″ ฯลฯ

3, ขนาดของโช้ค (Choke) ปลาย

jumboslotลำกล้องถ่ายภาพ (โช้คเป็นส่วนที่อยู่ในลำกล้องถ่ายภาพ ส่วนปลาย ปฏิบัติหน้าที่บังคับกรุ๊ปลูกกระสุนปืนลูกปรายให้ กรุ๊ปแคบ หรือ แผ่กว้าง มากน้อยแค่ไหน)
4, ต้นแบบ และก็ เบอร์ ของลูกปืนลูกซอง ได้แก่ ลูกปืนลูกกระโดด และก็ ลูกกระสุนปืนลูกปราย, ลูกปราย BB, OO Buck, ฯลฯ
5, ระยะยิง
6, ประเภท/ขนาดของสัตว์ที่จะยิงเป็นของกิน ดังเช่น สัตว์ใหญ่เอาลูกปรายเม็ดเล็กๆยิงก็ไม่ได้เรื่อง, เอาลูกปรายเม็ดใหญ่ไปยิงนก ตัวนกก็เหลวกระจุยกระจายมิได้รับประทานเนื้อ ดังต่อไปนี้ฯลฯ

แม้กระนั้น ปืนยาวลูกซอง ไว้เฝ้าบ้าน เรือก

slotสวนไร่ ปศุสัตว์ ป้องกันภัย..จะเป็นอาวุธที่น่ากลีวที่สุดต่อบรรดามิจฉาชีพผูร้าย