ชาร์ บี1

ชาร์ บี1 เป็นรถถังกึ่งกลางชนชาติประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตขึ้นในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองชาร์ บี1 เป็นยานพาหนะในการบุกทะลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดิมทีได้แต่งให้เป็นปืนใหญ่อนัตตาจรด้วยปืนฮาววิตเซอร์ขนาด 75 มิลลิเมตรในลำตัวรถถัง […]

Read More